"คปภ."เตรียมจัดทีมสำรวจเหตุ"น้ำมันรั่ว" ชดเชยค่าเสียหาย

"คปภ."เตรียมจัดทีมสำรวจเหตุ"น้ำมันรั่ว" ชดเชยค่าเสียหาย

"คปภ."เตรียมจัดทีมสำรวจเหตุ"น้ำมันรั่ว" ชดเชยค่าเสียหาย

รูปข่าว : "คปภ."เตรียมจัดทีมสำรวจเหตุ"น้ำมันรั่ว" ชดเชยค่าเสียหาย

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เตรียมจัดตั้งทีมผู้สำรวจภัยประเมินความเสียหาย จากเหตุน้ำมันรั่ว จ.ระยอง เพื่อค่าชดเชยประกันภัย

คปภ.จะประสานกับบริษัท ทิพยประกันภัย เพื่อดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ทำไว้ โดยมีวงเงินคุ้มครองประมาณ 1,500 ล้านบาท ครอบคลุมความเสียหายสิ่งแวดล้อม และบุคคลที่สาม

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ระบุว่าเหตุน้ำมันรั่วในครั้งนี้มีประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินความเสียหาย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 

คปภ.จะจัดตั้งผู้สำรวจภัย เพื่อประเมินความเสียหาย ซึ่งต้องรอให้การขจัดคราบน้ำมันแล้วเสร็จก่อน พร้อมขอให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างในกรณีน้ำมันรั่ว


กลับขึ้นด้านบน