ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดน้ำมันรั่วสร้างความเสียหายแล้ว 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดน้ำมันรั่วสร้างความเสียหายแล้ว 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดน้ำมันรั่วสร้างความเสียหายแล้ว 100 ล้านบาท

รูปข่าว : ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดน้ำมันรั่วสร้างความเสียหายแล้ว 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดน้ำมันรั่วสร้างความเสียหายแล้ว 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดผลกระทบเหตุน้ำมันดิบรั่วในพื้นที่ จ.ระยอง สร้างความเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเรียกร้องให้ตั้งหน่วยงานกลางชี้แจงข้อมูลเพื่อเรียกความเชื่อมั่นประชาชน

จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วในทะเล จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยว โดยนายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เกาะเสม็ด และ จ.ระยอง ขณะนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากเป็นผลกระทบวงกว้างต่อการท่องเที่ยวทั้งระบบ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลากว่า 1 ปี จึงจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้อยู่ในภาวะปกติได้

โดยปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร และการชี้แจงถึงขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการให้ข้อมูลมีความสับสน ซึ่งขาดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น บริษัทผู้รับผิดชอบควรจะประสานงานกับภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้น เพื่อชี้แจงเพียงหน่วยงานเดียว โดยแยกฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายปฏิบัติออกจากกันเพื่อความเป็นสากล

ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในพื้นที่เบื้องต้นรัฐบาลควรเข้ามาสนับสนุนวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดหย่อนมาตรการด้านภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ


กลับขึ้นด้านบน