สธ.เผยผลตรวจอาหารทะเลตลาดเพ-ต.แกลง ไม่พบปนเปื้อนสารปรอท-PAH

สธ.เผยผลตรวจอาหารทะเลตลาดเพ-ต.แกลง ไม่พบปนเปื้อนสารปรอท-PAH

สธ.เผยผลตรวจอาหารทะเลตลาดเพ-ต.แกลง ไม่พบปนเปื้อนสารปรอท-PAH

รูปข่าว : สธ.เผยผลตรวจอาหารทะเลตลาดเพ-ต.แกลง ไม่พบปนเปื้อนสารปรอท-PAH

สธ.เผยผลตรวจอาหารทะเลตลาดเพ-ต.แกลง ไม่พบปนเปื้อนสารปรอท-PAH กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการตรวจตัวอย่างอาหารทะเลจากตลาดเพและตำบลแกลง จำนวน 8 ตัวอย่างทั้งหอย ปลาสด ไม่พบปนเปื้อนสารปรอท และสารพีเอเอช แต่ยังรอผลตรวจโลหะหนักอีก 3 รายการคือ ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู จะทราบผลทั้งหมดสัปดาห์นี้ ส่วนการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพผู้ที่เสี่ยงสัมผัสสารในน้ำมันดิบ รู้ผลตรวจแล้ว 252 คน ยังไม่พบรายใดผิดปกติ

จากการเก็บตัวอย่างอาหารทะเลประเภทหอยแมลงภู่สด ปลาสด จำนวน 8 ตัวอย่างจากตลาดเพ และ ต.แกลง โดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตรวจหาสารโพลีไซคลิคอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หรือ PAH  และโลหะปนเปื้อน 4 รายการ ได้แก่ สารปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และสารหนู ขณะนี้ทราบผล 2 รายการ คือ PAH ไม่พบทุกตัวอย่าง และสารปรอท ไม่พบในหอย ส่วนในปลาพบระหว่าง 0.019-0.203 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 ปี 2529 ที่กำหนดให้อาหารทะเลมีปริมาณปรอทได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้สารปรอทสามารถพบได้ในธรรมชาติและปนเปื้อนในอาหารได้อยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่ว

ส่วนที่เหลืออีก 3 รายการคือ ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู รวมทั้งน้ำบริโภคอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

สำหรับผลการเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะสารอนุพันธ์ของเบนซีน หรือ สารทีที มิวโคนิก แอซิด ในปัสสาวะ ของกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ทำลายคราบน้ำมันดิบทุกคน ประชาชนในพื้นที่ สื่อมวลชน อาสาสมัคร ขณะนี้ได้เก็บปัสสาวะตรวจแล้ว 1,522 คน ทราบผลแล้ว 252 คน พบว่าค่าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและจะติดตามตรวจสุขภาพต่อเนื่องในอีก 1 ปี และทุก 5 ปีทุกคน และหากรายใดที่มีค่าเกินค่ามาตรฐาน ก็จะตรวจเลือด วิเคราะห์การทำงานของตับไตต่อไป


กลับขึ้นด้านบน