นักวิชาการเสนอตั้งคณะกรรมการ รับมือปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ

นักวิชาการเสนอตั้งคณะกรรมการ รับมือปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ

นักวิชาการเสนอตั้งคณะกรรมการ รับมือปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ

รูปข่าว : นักวิชาการเสนอตั้งคณะกรรมการ รับมือปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ

นักวิชาการเสนอตั้งคณะกรรมการ รับมือปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อรับมือปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบ หลังการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วในทะเล จังหวัดระยอง ทำได้ล่าช้า พร้อมให้ทบทวนการจัดทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(เอไอเอ) โดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ในการเสวนาบทเรียนกู้วิกฤติน้ำมันรั่วในทะเล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า ประเทศไทยมีคณะทำงานที่ดูแลควบคุมและมีระบบจัดการปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเล ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล แต่เมื่อเกิดสถานการณ์จริง จะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการทำงาน กระทั่งคราบน้ำมันกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ การตั้งรับกับสถานการณ์ที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบ และจำเป็นต้องมีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อรับมือกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน

และจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทบทวนการจัดทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (เอไอเอ) โดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งหากเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลระหว่างการขนถ่าย ต้องสามารถประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบ และเตรียมรับมือได้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า หน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษต้องตอบคำถามสังคม เรื่องผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยวางแผนระยะยาวภายใน 1 ปี จะต้องตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สภาพน้ำทะเล สัตว์ทะเล แพลงตอน พืช และตะกอนดิน รวมถึงหาดทรายจุดใกล้เคียง

นอกจากนี้ต้องประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมด เช่น การประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน