ลูกจ้างรพ.รัฐ รวมตัวเรียกร้อง "ค่าจ้าง-สวัสดิการ" หลังไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลูกจ้างรพ.รัฐ รวมตัวเรียกร้อง "ค่าจ้าง-สวัสดิการ" หลังไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลูกจ้างรพ.รัฐ รวมตัวเรียกร้อง "ค่าจ้าง-สวัสดิการ" หลังไม่ได้รับความเป็นธรรม

รูปข่าว : ลูกจ้างรพ.รัฐ รวมตัวเรียกร้อง "ค่าจ้าง-สวัสดิการ" หลังไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลูกจ้างรพ.รัฐ รวมตัวเรียกร้อง ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการ หลังปรับสถานะจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในนามสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย รวมตัวกันหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุมนุม เรียกร้องให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปรับค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างปัจจุบัน และบวกค่าประสบการณ์ตามอายุการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เพราะหลังมีการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ค่าจ้างลดลง สร้างความไม่เป็นธรรม และได้รับผลกระทบ

 
โดยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญตัวแทนของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างฯ จำนวน 9 คน เข้าหารือเพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไข ซึ่งเบื้องต้นกระทรวง มีแนวทางแก้ไข หลังปรับลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดแล้ว จะให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบ และหามาตรการเยียวยา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


กลับขึ้นด้านบน