ชาวบ้านจ.แพร่ ค้านสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง หวั่นกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่

ชาวบ้านจ.แพร่ ค้านสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง หวั่นกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่

ชาวบ้านจ.แพร่ ค้านสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง หวั่นกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่

รูปข่าว : ชาวบ้านจ.แพร่ ค้านสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง หวั่นกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่

ชาวบ้านจ.แพร่ ค้านสร้างเขื่อนยมบน-ยมล่าง หวั่นกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่ แม้การทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำยม ครั้งที่ 3 ในจังหวัดแพร่ ซึ่งเดิมจะมีขึ้นในวันที่ 8 ส.ค.2556 กรมชลประทานจะยกเลิกไป แต่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า รัฐยังคงมีความพยายามก่อสร้างเขื่อน ซึ่งจะกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่ทำกิน โดยยืนยันจะต่อต้านให้ถึงที่สุด

ชาวบ้านในตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ติดป้ายหน้าบ้านคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแก่งเสือเต้น หรือเขื่อนยมบน-ยมล่าง ตามแผนบริหารจัดการน้ำงบประมาณ 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล แม้ขณะนี้กรมชลประทานจะทำหนังสือแจ้งยกเลิกการทำประชาพิจารณ์สร้างเขื่อนที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ส.ค.2556 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ชาวบ้านยังกังวลและไม่คิดว่ารัฐจะยกเลิกโครงการ

แม้จังหวัดแพร่จะไม่ทราบสาเหตุชัดเจนที่กรมชลประทานเลื่อนการทำประชาพิจารณ์ออกไป แต่ที่ผ่านมาได้จัดเตรียมสถานที่และประชาชนในทุกภาคส่วน เอาไว้เพื่อพูดคุยระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ โดยคาดว่าหากกรมชลประทานพร้อมจัดได้ในเร็วๆนี้
 
ขณะที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระบุว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้องถูกเวนคืนที่ดินและพื้นที่ทำกินไป ดังนั้นชาวบ้านควรทำหนังสือถึงเจ้าของโครงการเพื่อชี้แจงตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ

โดยที่ผ่านมากรมชลประทานได้จัดเวทีปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนยมบน -ยมล่างมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกที่จังหวัดสุโขทัย ส่วนครั้งที่ 2 ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อต้นเดือนพ.ค.2556 แต่ถูกกลุ่มชาวบ้านคัดค้านและต่อต้านอย่างหนักทำให้งานที่จะจัดในครั้งที่ 3 ในจังหวัดแพร่ต้องถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนด


กลับขึ้นด้านบน