กรมการค้าภายใน ยันยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า-ขอร้านอาหารร่วมโครงการธงฟ้า

กรมการค้าภายใน ยันยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า-ขอร้านอาหารร่วมโครงการธงฟ้า

กรมการค้าภายใน ยันยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า-ขอร้านอาหารร่วมโครงการธงฟ้า

รูปข่าว : กรมการค้าภายใน ยันยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า-ขอร้านอาหารร่วมโครงการธงฟ้า

กรมการค้าภายใน ยันยังไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า-ขอร้านอาหารร่วมโครงการธงฟ้า กรมการค้าภายในยืนยันยังไม่อนุมัติสินค้ารายการใดปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ ขณะที่หมูเนื้อแดงซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาแนะนำ คาดว่าจะเป็นเนื้อตัดแต่งพิเศษ

จากการติดตามราคาผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ จากตลาดไท พบว่า ราคาผักผลไม้ยังอยู่ในระดับปกติ ขณะที่เนื้อหมู พบว่า มีราคาสูงเกินกว่าที่กรมการค้าภายในประกาศแนะนำ โดยหมูเนื้อแดงมีราคากิโลกรัมละ 150 บาท จากราคาแนะนำกิโลกรัมละ 130 บาท

 
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จะต้องตรวจสอบว่า เนื้อหมูที่มีราคาสูงกว่าราคาประกาศแนะนำเป็นเนื้อหมูในส่วนใด โดยอาจเป็นเนื้อพิเศษที่มีการตัดแต่งสำหรับกาปรุงอาหารบางประเภท ซึ่งจะต้องบวกค่าแรงงงานเพิ่ม แต่หากเป็นราคาแนะนำของกรมฯเนื้อหมูตัดแต่งจะมีราคากิโลกรัมละ 140 บาท
 
สำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพของผู้บริโภค กรมฯได้ขอความร่วมมือกับร้านอาหารปรุงสำเร็จตามแหล่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้าให้จำหน่ายราคา 25-35 บาท ทั้งนี้ แม้จะมีสินค้าบางรายการแสดงความต้องการปรับขึ้นราคา แต่จากการพิจารณาต้นทุนและผลกระทบที่อาจจะเกิด กรมฯจึงได้ขอความร่วมมือตรึงราคาไว้ ซึ่งยืนยันว่า จะยังไม่มีสินค้ารายการใดปรับขึ้นราคาในช่วงนี้


กลับขึ้นด้านบน