ชาวบ้าน ต.บางระกำ ปิดถนนประท้วงโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานขยะ

ชาวบ้าน ต.บางระกำ ปิดถนนประท้วงโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานขยะ

ชาวบ้าน ต.บางระกำ ปิดถนนประท้วงโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานขยะ

รูปข่าว : ชาวบ้าน ต.บางระกำ ปิดถนนประท้วงโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานขยะ

ชาวบ้าน ต.บางระกำ ปิดถนนประท้วงโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานขยะ ชาวบ้านตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ชุมนุมประท้วงปิดถนน หลังไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ประชาคม โครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะของบริษัทเอกชน แต่กลับมีการนำชาวบ้านนอกพื้นที่มาร่วมเวที

ชาวบ้าน ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลายร้อยคน รวมตัวปิดถนนบริเวณหน้าวัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ เพื่อประท้วงกรณีไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ ประชาคม โครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ที่บริษัท วีเค เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้น แต่กลับให้ชาวบ้านในเขตตำบลอื่นซึ่งไม่ใช่พื้นที่ได้รับผลกระทบ เช่น ต.ชุมแสงสงคราม, ต.ท่านางงาม และ ต.บางระกำฝั่งตะวันออกบางส่วน เข้ารับฟังได้

การชุมนุมประท้วงทีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทำให้การทำประชาคมต้องยุติลง คณะของบริษัทเอกชน รวมทั้ง เทศบาลนครพิษณุโลกต้องเดินทางกลับ และเกิดการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุม จนตำรวจต้องเข้าเจรจา และคลี่คลายสถานการณ์ได้ในที่สุด

นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ระบุว่าการทำประชาคมครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามกฏหมาย เพราะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ถูกริดรอนสิทธิ และยืนยันจะไม่ยินยอมให้ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่โดยเด็ดขาด


กลับขึ้นด้านบน