ผลกระทบ ร.ร.ในพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

ผลกระทบ ร.ร.ในพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

ผลกระทบ ร.ร.ในพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

รูปข่าว : ผลกระทบ ร.ร.ในพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

ผลกระทบ ร.ร.ในพื้นที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ โรงเรียนในพื้นที่ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงได้แจ้งหยุดเรียนวันพรุ่งนี้แล้ว 12 แห่ง เนื่องจากเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของนักเรียน และผลกระทบจากการเดินทาง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรง จึงไม่ควรประมาท และสั่งให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดเรียนได้ทันที หากเกิดความไม่ปลอดภัย

ผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.ราชวินิต ทยอยมาส่งบุตรหลานกันตามปกติ แต่มีนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยต้องเดินเท้าระยะทางที่ไกลกว่าเดิม หลังโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิต และเป็นหนึ่งใน 3 เขต ที่รัฐบาลประกาศใช้ กฎหมายความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

การปิดถนนถึง 12 เส้นทาง ส่งผลให้การเดินทางมาส่งบุตรหลานลำบากมากขึ้น บางครอบครัวต้องปรับเวลา วางแผนการเดินทางใหม่ ส่วนผู้ปกครองบางคนถึงขั้นเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ แทนการใช้รถยนต์ เพื่อให้ส่งบุตรหลานได้ทันเวลา แต่สำหรับนักเรียนแล้วกลับรู้สึกชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะโรงเรียนอยู่ในพื้นที่การชุมนุมทางการเมืองมาตลอด จึงอยากให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเยาวชน

ส่วนที่ ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในเขตพระนคร พบว่าแม้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเข้าใจในสถานการณ์ และมาตรการของภาครัฐ แต่ก็ยอมรับว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อการเดินทางค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับที่ ร.ร.เซนต์คาเบรียล แม้จะไม่อยู่ในพื้นที่ประกาศกฎหมายความมั่นคงฯ แต่โดยรอบโรงเรียนที่มีการปิดถนนหลายสาย ทำให้เช้าวันนี้ มีนักเรียนมาสายมากกว่าปกติ

ประกาศจากทาง ร.ร.ราชวินิต แผนกประถม ถูกนำมาติดหน้าโรงเรียน เพื่อแจ้งสาเหตุที่ต้องหยุดเรียนในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม โดยให้นักเรียนติดตามสถานการณ์จากเว็บไซต์ของทางโรงเรียนเท่านั้น ขณะที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาให้ใช้ดุลพินิจสั่งปิดโรงเรียนได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไม่ปลอดภัย ซึ่งหากมองที่จุดประสงค์การชุมนุม ก็ไม่ควรประมาท เพราะอาจเกิดเหตุรุนแรงได้ทุกเมื่อ

ล่าสุด ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร และ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศงดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้เช่นกัน ขณะที่ ร.ร.สังกัด กทม.จำนวน 9 แห่ง ที่ประกาศปิดเรียน 3 วัน ตั้งแต่ 7-9 สิงหาคม ได้แก่ ร.ร.วัดธรรมมาภิรตาราม, ร.ร.วัดเบญจมบพิตร,ร.ร.วัดจันทรสโมสร, ร.ร.วัดเทวราชกุญชร, ร.ร.วัดสมาณานัมบริหาร, ร.ร.วัดประชาระบือธรรม, ร.ร.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, ร.ร.วัดราชผาติการาม และ ร.ร.สุโขทัย


กลับขึ้นด้านบน