องค์กรวิชาชีพสื่อออกเเถลงการณ์ ร้องรัฐถ่ายทอดสดถกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

องค์กรวิชาชีพสื่อออกเเถลงการณ์ ร้องรัฐถ่ายทอดสดถกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

องค์กรวิชาชีพสื่อออกเเถลงการณ์ ร้องรัฐถ่ายทอดสดถกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

รูปข่าว : องค์กรวิชาชีพสื่อออกเเถลงการณ์ ร้องรัฐถ่ายทอดสดถกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

องค์กรวิชาชีพสื่อออกเเถลงการณ์ ร้องรัฐถ่ายทอดสดถกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม องค์กรวิชาชีพสื่อเรียกร้องรัฐถ่ายทอดสดการประชุมส.ส.วาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ทางฟรีทีวี เหตุรัฐปิดกั้นการรับข้อมูลของประชาชน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ออกแถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  โดยยื่นหนังสือผ่าน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เพื่อขอให้ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ผ่านทางฟรีทีวี ว่า ตามที่รัฐบาลสั่งไม่ให้ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในวันที่ 7 ส.ค.2556 ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจของประชาชนนั้น

สมาคมเห็นว่าการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารไม่ให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงในประเด็นสำคัญจะเป็นผลเสียหายมากกว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ได้สร้างความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมไทยในวงกว้างอีกครั้งหนึ่ง และจะเลี่ยงที่จะนำความรุนแรงกลับมาสู่ประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน หรือก่อให้เกิดความสับสนในสังคม

สมาคมนักข่าวทั้ง 2 จึงเห็นว่าสถานการณ์เช่นนนี้เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รับฟังเหตุผลของสมาชิกสภาทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศของการปรองดองที่คนไทยทั้งประเทศต้องการ

ทั้งนี้ ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอเสนอให้ประธานรัฐสภาใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมประสานไปยังรัฐบาล เพื่อให้ดำเนินการฟรีทีวีโดยด่วน


กลับขึ้นด้านบน