ผู้นำฝ่ายค้าน เชื่อพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็น กฎหมายการเงิน จี้ประธานสภาฯ แจง

ผู้นำฝ่ายค้าน เชื่อพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็น กฎหมายการเงิน จี้ประธานสภาฯ แจง

ผู้นำฝ่ายค้าน เชื่อพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็น กฎหมายการเงิน จี้ประธานสภาฯ แจง

รูปข่าว : ผู้นำฝ่ายค้าน เชื่อพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็น กฎหมายการเงิน จี้ประธานสภาฯ แจง

ผู้นำฝ่ายค้าน เชื่อพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็น กฎหมายการเงิน จี้ประธานสภาฯ แจง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เชื่อ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นกฎหมายการเงิน ที่ต้องให้นายกรัฐมนตรี ลงนามรับทราบก่อนการพิจารณา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ได้กล่าวคัดค้านการวินิจฉัยของ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยกล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน และต้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบก่อนที่จะนำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ

พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตุของการตั้งข้อสงสัยของประธานสภาฯ เนื่องจากประธานสภาฯ มีการตั้งข้อสงสัย ร่างพ.ร.บ.ปรองดอง ว่าอาจเกี่ยวกับกฎหมายการเงิน และมีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการ 35 คณะพิจารณา ในขณะที่ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม มีข้อที่ควรสงสัยคล้ายกันกลับไม่สงสัย จึงเรียกร้องให้ประธานสภาฯ ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

ขณะที่ประธานสภาฯ ระบุว่าตนเคยตั้งข้อสงสัยในกรณีที่คล้ายกันใน ร่างพ.ร.บ.ปรองดอง แล้วคณะกรรมมาธิการ 35 คณะพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงิน จึงทำให้ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ตนจึงไม่มีความสงสัย พร้อมยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน


กลับขึ้นด้านบน