พบพนักงานเก็บคราบน้ำมัน มีค่าสารเบนซีนสูง ผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจ

พบพนักงานเก็บคราบน้ำมัน มีค่าสารเบนซีนสูง ผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจ

พบพนักงานเก็บคราบน้ำมัน มีค่าสารเบนซีนสูง ผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจ

รูปข่าว : พบพนักงานเก็บคราบน้ำมัน มีค่าสารเบนซีนสูง ผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจ

พบพนักงานเก็บคราบน้ำมัน มีค่าสารเบนซีนสูง ผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจ ผลการตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิดในอาหารทะเลที่ตลาดเพ และตลาดตำบลแกลง จ.ระยอง พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และจะเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่15 สิงหาคมนี้ ขณะที่ พนักงานเก็บกวาดคราบน้ำมัน ที่อ่าวพร้าว 1 คน มีค่าสารอนุพันธ์ของเบนซีนในปัสสาวะสูง เกินกว่าค่าเฝ้าระวัง ขณะนี้คณะผู้เชี่ยวชาญได้ไปตรวจสุขภาพแล้ว

กระทรวงสาธารณสุข ระบุความคืบหน้าการเฝ้าระวังผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชน จากปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน ในตัวอย่างอาหารทะเล ประเภทหอยแมลงภู่สด ปลาสด จำนวน 8 ตัวอย่าง จากตลาดเพ และตลาดตำบลแกลง ได้แก่ สารโพลีไซคลิคอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หรือสารพีเอเอช และโลหะปนเปื้อน 4 รายการ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และสารหนู พบว่าทุกรายการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะเก็บตัวอย่างอาหารประเภทเดิมที่จุดเดิม มาตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้

สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์หาสารอนุพันธ์ของเบนซีนในปัสสาวะ ชื่อว่า ที,ที มิวโคนิค แอซิด ของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว จำนวน 1,594 คน รู้ผลแล้ว 603 คน โดยพบว่ามี 1 คนซึ่งเป็นพนักงานเก็บคราบน้ำมันที่ชายหาดอ่าวพร้าว มีค่า 723ไมโครกรัมต่อกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าเฝ้าระวัง 500 ไมโครกรัมต่อกรัม

โดยวันที่ 7 สิงหาคมนี้ คณะแพทย์ได้ติดตามตัวมารับการตรวจสุขภาพ และเจาะเลือดดูการทำงานของไขกระดูก ตับ และไต เพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ยังได้จัดระบบการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งประชาชน และผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคณะทำงานระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ จากกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมแพทย์ทหารเรือ แพทย์ประจำของบริษัท ปตท. โรงพยาบาลมาบตาพุด โรงพยาบาลระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยจะมีการติดตามผู้สัมผัสสารเบนซีน ตามมาตรฐานติดต่อกัน 5 ปี


กลับขึ้นด้านบน