พระราชินีทรงมีพระอาการปวดพระอังสา - ข้อพระกรซ้าย

พระราชินีทรงมีพระอาการปวดพระอังสา - ข้อพระกรซ้าย

พระราชินีทรงมีพระอาการปวดพระอังสา - ข้อพระกรซ้าย

รูปข่าว : พระราชินีทรงมีพระอาการปวดพระอังสา - ข้อพระกรซ้าย

พระราชินีทรงมีพระอาการปวดพระอังสา - ข้อพระกรซ้าย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระอาการปวดพระอังสา และข้อพระกรข้างซ้าย คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระอาการสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะประทับ ณ วังไกลกังวล ฉบับที่ 15 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ วังไกลกังวล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดี ความดันพระโลหิตปรกติ อัตราการเต้นพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ดี เสวยได้มากขึ้น บรรทมได้ดี ทรงพระดำเนินได้ดี แต่มีพระอาการปวดที่พระอังสา (หัวไหล่) และข้อพระกรข้างซ้าย

คณะแพทย์ฯได้ถวายการตรวจและมีความเห็นว่าพระนหารู (เอ็น) บริเวณดังกล่าวอักเสบ และได้ถวายพระโอสถและถวายกายภาพบำบัด ผลการตรวจพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2556


กลับขึ้นด้านบน