สมาคมพืชสวนฯ เสนอรัฐ "ส่งเสริม-ลงทุน" เมล็ดพันธุ์ หวังเป็นศูนย์ของอาเซียน

สมาคมพืชสวนฯ เสนอรัฐ "ส่งเสริม-ลงทุน" เมล็ดพันธุ์ หวังเป็นศูนย์ของอาเซียน

สมาคมพืชสวนฯ เสนอรัฐ "ส่งเสริม-ลงทุน" เมล็ดพันธุ์ หวังเป็นศูนย์ของอาเซียน

รูปข่าว : สมาคมพืชสวนฯ เสนอรัฐ "ส่งเสริม-ลงทุน" เมล็ดพันธุ์ หวังเป็นศูนย์ของอาเซียน

สมาคมพืชสวนฯ เสนอรัฐ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเสนอรัฐเร่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ในประเทศเพื่อรักษาความเป็นศูนย์การด้านเมล็ดพันธุ์ในอาเซียน

ปัจจุบันไทยแม้ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พืชสวนและอุตสาหกรรมในอาเซียนอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งการวิจัย ปรับปรุงพื้นที่ปลูก เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุน

 
นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หากในอนาคตไทยไม่พัฒนา อาจสูญเสียความเป็นผู้นำด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่ เวียดนาม หรือ อินโดนีเซีย ซึ่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า พร้อมเสนอมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำภายใน 1 ปี คือ ตั้งคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีห้องปฎิบัติการทดสอบเมล็ดพันธุ์ทีมีคุณภาพ ปรับปรุงขั้นตอนการส่งออก และส่งเสริมการลงทุนเมล็ดพันธุ์ในประเทศ
 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในไทย มีมูลค่าส่งออกประมาณปีละ 3,800 ล้านบาท มีเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กว่า 3 0,000 ราย สร้างรายได้ประมาณ 12,000-140,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี
 


กลับขึ้นด้านบน