กรมสุขภาพจิตแนะผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม

กรมสุขภาพจิตแนะผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม

กรมสุขภาพจิตแนะผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม

รูปข่าว : กรมสุขภาพจิตแนะผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม

กรมสุขภาพจิตแนะผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม จำนวนเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เข้ารับการรักษาพบเพียงร้อยละ 5 จากเด็กที่มีปัญหากว่า 240,000 คน ดังนั้นกรมสุขภาพจิต จึงแนะนำผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 9 เดือน เพื่อการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเฉลี่ย ร้อยละ 30 หรือประมาณ 240,000 คนต่อปี มีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดดูแลเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด- 5ขวบ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยอัตราการเข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น

โดยเป็นเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญากว่า 33,000 คน เด็กออทิสติกกว่า 7,200 คน หรือประมาณร้อยละ 12 ของประชากรเด็ก ดังนั้นการค้นหาช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยง และการดูแลส่งเสริมให้มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

แต่พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญตรวจสอบพัฒนาการของลูก โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 9 เดือน ซึ่งเป็นช่วงสังเกตเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนที่สุด หรือการตรวจสอบเรื่องอารมณ์ ซึ่งสามารถทำตามคำสั่ง มีสมาธิจดจ่อในการสื่อสารกับพ่อแม่ได้

และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมสุขภาพจิตจึงเชิญชวนผู้ปกครอง สังเกตพัฒนาการลูกโดยกรมจะแจกคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ ให้ผู้ปกครองใช้ประเมินพัฒนาการของลูกได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหากพบสิ่งปกติจะได้รักษาทัน ซึ่งสามารถรับคู่มือได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

 


กลับขึ้นด้านบน