นิสิต มมส.ชนะเลิศโครงการพัฒนาสังคม

นิสิต มมส.ชนะเลิศโครงการพัฒนาสังคม

นิสิต มมส.ชนะเลิศโครงการพัฒนาสังคม

รูปข่าว : นิสิต มมส.ชนะเลิศโครงการพัฒนาสังคม

นิสิต มมส.ชนะเลิศโครงการพัฒนาสังคม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการพัฒนาสังคม ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์

การประกวดโครงการพัฒนาสังคมในหัวข้อ A Voice in Social Change: A Social Action Plan Challenge ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติครั้งนี้ มีผู้ร่วมส่งโครงการพัฒนาสังคม กว่า 60 โครงการ จาก 50 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ นิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ น.ส.อนัญญา ดวงท้าวเศรษฐ, Mr. Nguyen Thanh Dat ชาวเวียดนาม, Miss Shi Lilin ชาวจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแผนงานที่ชื่อว่า The Fishing Rod Project ที่ประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนจากประเทศไทยนำไปพัฒนาที่ประเทศเวียดนาม

สำหรับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้


กลับขึ้นด้านบน