รพ.ศิริราช เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

รพ.ศิริราช เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

รพ.ศิริราช เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

รูปข่าว : รพ.ศิริราช เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

รพ.ศิริราช เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น โรงพยาบาลศิริราช เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆ ผ่านการสัมผัส

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยจัดแสดงเหรียญเซเรสจำลอง ซึ่งเป็นเหรียญที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีให้มีระดับสูงขึ้น และทรงเป็นผู้ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2522

รวมทั้งฐานเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 ฐาน เช่น โครงการส่งเสริมศิลปาชีพกับการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่, การฟื้นฟูการแสดงโขน, การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี, ฐานเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ เพลงพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้พิการทางการมองเห็น

ทั้งนี้ผู้พิการฯ สามารถเรียนรู้ด้วยเทคนิคพิเศษจากเครื่องเล่นที่มีหูฟังเคลื่อนที่ และมีเสียงบรรยาย นำชมตามฐานต่างๆ รวมทั้ง สามารถสัมผัสกับสิ่งของที่จัดแสดงแต่ละฐานได้

สำหรับพิพิธภัณฑ์สัมผัส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึงปลายปี 2556 ทุกวัน เว้นวันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์


กลับขึ้นด้านบน