โรงไฟ้ากระบี่ เตรียมซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยผลิตไฟฟ้า-เกษตรกร

โรงไฟ้ากระบี่ เตรียมซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยผลิตไฟฟ้า-เกษตรกร

โรงไฟ้ากระบี่ เตรียมซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยผลิตไฟฟ้า-เกษตรกร

รูปข่าว : โรงไฟ้ากระบี่ เตรียมซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยผลิตไฟฟ้า-เกษตรกร

โรงไฟ้ากระบี่ เตรียมซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยผลิตไฟฟ้า-เกษตรกร โรงไฟฟ้าจ.กระบี่ เตรียมนำน้ำมันปาล์มดิบ เข้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กับน้ำมันเตา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่กำลังประสบปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าจ.กระบี่ เริ่มปรับปรุงระบบเครื่องยนต์โรงไฟฟ้า ให้สามารถรองรับน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงควบคู่กับน้ำมันเตา ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

 
นายสุรพล วงศ์ธัญญกร ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การนำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นพลังทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบในสัดส่วนที่เหลือจากบริโภค จากองค์การคลังสินค้า จำนวน 10,000 ตัน ราคาตันละ 2,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หลังราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ เหลือกิโลกรัมละ 3 บาท 50 สตางค์
 
ส่วนน้ำมันที่องค์การคลังสินค้าจะส่งมอบให้โรงไฟฟ้า ทางองค์การคลังสินค้าจะไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 13 โรง แล้วทยอยส่งเข้าไปยังโรงไฟฟ้า และคาดกลางเดือนสิงหาคมนี้ โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ สามารถนำน้ำมันปาล์มดิบใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในสัดส่วนร้อย 10 ควบคู่กับน้ำมันเตาได้ และนับว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า


กลับขึ้นด้านบน