พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

รูปข่าว : พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรหลายจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ตัวแทนแม่บ้านจาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ปฏิญาณตนสร้างความสมานฉันท์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.

ขณะที่จังหวัดแพร่ และพิจิตร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยเฉพาะมูลนิธิบ้านเมตตาแพร่ นำเด็กๆ ปลูกข้าวในแปลงนา เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม สกลนคร และนครราชสีมา จัดกิจกรรมในเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีประชาชน และเยาวชนในพื้นที่อ.หัวหิน ร่วมโครงการบรรพชา และอุปสมบท จำนวนทั้งสิ้น 165 คน

ตำรวจภูธรภาค 9 ร่วมกับประชาชน ปลูกป่าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณวัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. ทั้งยังเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์เรื่องความสำคัญของผืนป่า การเพิ่มพื้นที่ป่า ป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท และอุทัยธานี ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง 182 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขณะที่เยาวชนและประชาชนในต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่วยกันปลูกหญ้าแฝก  ต้นไม้  และเก็บขยะริมคลอง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมแสดงความจงรักภักดี

 


กลับขึ้นด้านบน