"สธ."สั่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม

"สธ."สั่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม

"สธ."สั่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม

รูปข่าว : "สธ."สั่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม

กระทรวงสาธารณสุข กำชับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,โรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากอย่างใกล้ชิด หลังสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปากว่า ขณะนี้โรคมือเท้าปากมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตกชุก อากาศเย็นและชื้น เหมาะแก่การระบาดของเชื้อโรค จึงพบผู้ป่วยมากในเดือน ก.ค.

 
ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ทั่วประเทศพบผู้ป่วยสะสม 24,729 ราย ร้อยละ 80 เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ 
 
สถานที่ที่พบมากคือ ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล จึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,โรงพยาบาลทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงเล็ก เข้มงวดเฝ้าระวังและป้องกันโรคนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานที่ที่มีเด็กเล็ก ให้ดูแลเรื่องหลักอนามัยให้ถูกต้อง คือ กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้
 
ทั้งนี้ หากหากพบ เด็กมีไข้ หรือมีตุ่มใสขึ้นที่มือ เท้า หรือในปาก ขอให้แยกออกจากเด็กปกติ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ทราบ


กลับขึ้นด้านบน