เปิดรับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันสุดท้าย

เปิดรับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันสุดท้าย

เปิดรับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันสุดท้าย

รูปข่าว : เปิดรับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันสุดท้าย

เปิดรับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันสุดท้าย วันนี้ (13 ส.ค.) จะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยล่าสุดมีผู้พิพากษา รวมทั้งอัยการ และอาจารย์นิติศาสตร์หลายสถาบันเข้ารับสมัครคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 6 คน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีนายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานฯ เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยได้เปิดรับสมัครที่รัฐสภาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว รวม 6 คน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา อายุ 63 ปี, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา อายุ 65 ปี, นายถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด อายุ 63 ปี, นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อายุ 49 ปี, นางศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุ 60 ปี และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อายุ 55 ปี

ทั้งนี้ ในวันนี้ (13 ส.ค.) จะเป็นวันสุดท้ายเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการสรรหาฯจะนัดประชุมเพื่อลงมติคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 1 รายในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ก่อนที่จะส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาคัดเลือกเพื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน