เชียงรายแจกอุปกรณ์ป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านหลังไข้เลือดออกระบาด

เชียงรายแจกอุปกรณ์ป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านหลังไข้เลือดออกระบาด

เชียงรายแจกอุปกรณ์ป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านหลังไข้เลือดออกระบาด

รูปข่าว : เชียงรายแจกอุปกรณ์ป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านหลังไข้เลือดออกระบาด

เชียงรายแจกอุปกรณ์ป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านหลังไข้เลือดออกระบาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย แจกไม้ตียุงไฟฟ้า โลชั่นทากันยุง และสเปรย์ฉีดฆ่ายุง แก่ชาวบ้าน เพื่อใช้ในกำจัดยุง ป้องกันไข้เลือดออกระบาดตามชายแดน ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขเชียงราย ระบุสถานการณ์โรคเริ่มคลี่คลาย จำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

นพ.ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขเชียงรายเปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยสถิติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 8,500 คน เสียชีวิต 6 คน

ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง 1,991 คน โดยพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายมีผู้ป่วยมากที่สุด 1,424 คน รองลงมาคือ พื้นที่อำเภอแม่สาย 1,276 คน ซึ่งประชาชนควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดช่วงฤดูฝน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเวียงเชียงแสน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นำไม้ตียุงไฟฟ้า โลชั่นทากันยุง และสเปรย์ฉีดฆ่ายุง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันยุง ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเวียงเชียงแสน โดยเฉพาะ บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก พร้อมกับให้คำแนะนำ แจกเอกสารแผ่นพับ เกี่ยวกับการระวังป้องกันโรค เนื่องจากพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลเวียงเชียงแสนกว่า 100 คน


กลับขึ้นด้านบน