ชาวสวนผึ้งค้านนำชาวโรฮิงยามาอยู่ในพื้นที่

ชาวสวนผึ้งค้านนำชาวโรฮิงยามาอยู่ในพื้นที่

ชาวสวนผึ้งค้านนำชาวโรฮิงยามาอยู่ในพื้นที่

รูปข่าว : ชาวสวนผึ้งค้านนำชาวโรฮิงยามาอยู่ในพื้นที่

ชาวสวนผึ้งค้านนำชาวโรฮิงยามาอยู่ในพื้นที่ ที่ประชุม ครม.รับทราบปัญหาการดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยา หลังก่อเหตุหลบหนีจากสถานที่ควบคุมหลายแห่ง โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานความมั่นคงจัดหาศูนย์พักพิงฯ แห่งใหม่ให้ชาวโรฮิงยา ขณะที่ชาวบ้านใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คัดค้านการนำชาวโรฮิงยามาไว้ที่ศูนย์พักพิงฯ ใน จ.ราชบุรี

ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็น 1 ใน 2 แห่ง ที่ผู้บัญชาการทหารบกเสนอให้เป็นศูนย์พักพิงชาวโรฮิงยา ที่หลบหนีเข้าเมือง เพื่อลดความแออัดของศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง และสถานที่ควบคุมหลายแห่ง แต่นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน์ นายก อบต.สวนผึ้ง กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วย เพราะศูนย์พักพิงฯ บ้านถ้ำหิน มีชาวกะเหรี่ยง และนักศึกษาพม่าที่ลี้ภัยการสู้รบ มากกว่า 5,000 คน ซึ่งมีความแออัดมากอยู่แล้ว เช่นเดียวกับนายสกล คุณาพิทักษ์ กำนัน ต.สวนผึ้ง กล่าวว่า ชาวกะเหรี่ยง และนักศึกษาพม่าในศูนย์ กับชาวโรฮิงยา มีความแตกต่างทางความคิด และศาสนา เกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาได้

ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานปัญหาการดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยาต่อที่ประชุม ครม. โดยขณะนี้ มีชาวโรฮิงยา 1,749 คน หลบหนี 298 คน เนื่องจากปัญหาความเครียด เพราะสถานที่แออัด พร้อมให้กระทรวงมหาดไทยจัดหาศูนย์พักพิงฯ เป็นที่อยู่ใหม่ ใกล้เคียงที่เดิม และต้องไม่มีชาวพม่าอาศัยอยู่ เพื่อป้องกันปัญหากระทบกระทั่งกัน


กลับขึ้นด้านบน