ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณปี 57 ชี้จัดสรรงบฯกระจุกตัวจังหวัดฐานเสียง

ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณปี 57 ชี้จัดสรรงบฯกระจุกตัวจังหวัดฐานเสียง

ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณปี 57 ชี้จัดสรรงบฯกระจุกตัวจังหวัดฐานเสียง

รูปข่าว : ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณปี 57 ชี้จัดสรรงบฯกระจุกตัวจังหวัดฐานเสียง

ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณปี 57 ชี้จัดสรรงบฯกระจุกตัวจังหวัดฐานเสียง ฝ่ายค้านเสนอรัฐบาลปรับลดงบประมาณปี 2557 เหตุจัดสรรงบประมาณไม่สมดุล หลายโครงการกระจุกตัวที่จังหวัดฐานเสียง

วันนี้ (14 ส.ค.) รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 วาระที่ 2 ยังคงอยู่ระหว่างการอภิปรายในมาตรา 3 หรือภาพรวมการจัดทำงบประมาณ โดยส.ส.ฝ่ายค้าน อภิปรายเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณบางโครงการไม่สมดุล โดยเฉพาะงบดำเนินโครงการรับจำนำข้าว โครงการส่งเสริมสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โครงการติดตั้ง Wi-Fi ตามสถานศึกษา ที่เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณไม่สมดุลมีความซ้ำซ้อน และหลายโครงการกระจุกตัวเฉพาะบางจังหวัดฐานเสียงของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ยังตั้งข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าสงสัย แต่ขาดรายละเอียดที่ชัดเจน และเสนอภายหลังขั้นรับหลักการแล้วเสร็จ

โดยนายวัชระ เพชรทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งขึ้นอภิปรายเป็นคนแรก พยายามชี้ถึงการใช้งบรัฐสภาอย่างไม่เหมาะสม ทั้งการปรับปรุงห้องสื่อมวลชน การก่อสร้างห้องเก็บขยะ และการจัดซื้อนาฬิกาที่แพงเกินจริง ซึ่งเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า และส่อไปในทางทุจริต ทำให้ ส.ส.รัฐบาลลุกขึ้นประท้วง เนื่องจากเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา 3 ซึ่งเป็นงบประมาณในภาพรวม

ทำให้นายวิทยา บุรณศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ต้องลุกขึ้นชี้แจง โดยระบุถึงงบประมาณที่นายวัชระตั้งข้อสังเกต เป็นงบประมาณที่รัฐสภาได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2555 ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณปี 2557 ซึ่งหากฝ่ายค้านพบความผิดปกติ ก็สามารถใช้ช่องทางตรวจสอบ เช่น การยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ


กลับขึ้นด้านบน