รัฐบาลเดินหน้าโครงการ"ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ "

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ"ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ "

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ"ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ "

รูปข่าว : รัฐบาลเดินหน้าโครงการ"ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ "

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ ตั้งแต่วันนี้ (14 ส.ค.) เป็นต้นไป หญิงตั้งครรภ์กว่า 800,000 คน ทั่วประเทศ ในทุกสิทธิ สามารถเข้าร่วมโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะได้รับบริการดูแลสุขภาพทั้งแม่และบุตร

โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทุกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาท ประกันสังคม และข้าราชการ สามารถฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จากเดิมหญิงตั้งครรภ์ในโครงการ 30 บาท และประกันสังคม ต้องฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลตามที่ระบุในสัญญา และหากผิดเงื่อนไขต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ทำให้ฝากท้องเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 53 ส่งผลให้เด็กแรกเกิดมีต้นทุนชีวิตต่ำ เกิดมาไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคต่างๆ โดยหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ส่วนเด็กจะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี


กลับขึ้นด้านบน