นักวิชาการเสนอพื้นที่สีเขียวในเขตกทม.เพิ่ม หลังพบมีกระจุกแค่บางพื้นที่

นักวิชาการเสนอพื้นที่สีเขียวในเขตกทม.เพิ่ม หลังพบมีกระจุกแค่บางพื้นที่

นักวิชาการเสนอพื้นที่สีเขียวในเขตกทม.เพิ่ม หลังพบมีกระจุกแค่บางพื้นที่

รูปข่าว : นักวิชาการเสนอพื้นที่สีเขียวในเขตกทม.เพิ่ม หลังพบมีกระจุกแค่บางพื้นที่

นักวิชาการเสนอพื้นที่สีเขียวในเขตกทม.เพิ่ม หลังพบมีกระจุกแค่บางพื้นที่ นักวิชาการ เสนอเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น หลังสำรวจพบส่วนใหญ่ พื้นที่สีเขียวกระจุกอยู่เฉพาะบางพื้นที่ โดยเฉพาะชานเมือง พร้อมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้ามหานครสิ่งแวดล้อมของอาเซียน

รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบุถึงการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมว่า สํานักสิ่งแวดล้อม กทม. และมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยตั้งเป้าให้พื้นที่ กทม.เป็นมหานครสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ขยายพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างน้อย ซึ่งขณะนี้ กทม. มีพื้นที่สีเขียวเพียง 4 ตารางเมตรต่อประชากร เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในเอเชียอยู่ที่ 39 ตารางเมตร ถือว่าน้อยมาก

สำหรับข้อเสนอจากการประชุมในครั้งนี้ จะรวบรวมนำไปสู่การระดมความคิดเห็นในกลุ่มเขตกรุงเทพอีกครั้ง ก่อนจะเปิดเวทีใหญ่ เพื่อแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมด้วย จากนั้น จะยกร่างแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป


กลับขึ้นด้านบน