"นพ.ประเวศ"ปฏิเสธร่วมสภาปฏิรูปการเมือง

"นพ.ประเวศ"ปฏิเสธร่วมสภาปฏิรูปการเมือง

"นพ.ประเวศ"ปฏิเสธร่วมสภาปฏิรูปการเมือง

รูปข่าว : "นพ.ประเวศ"ปฏิเสธร่วมสภาปฏิรูปการเมือง

การประชุมนัดแรกของผู้เข้าร่วมเวทีระดมความเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง ด้วยการปฏิรูปการเมืองและกฎหมาย หรือสภาปฏิรูป อาจต้องเลื่อนออกไปนัดหมายกันหลังวันที่ 20 สิงหาคม เนื่องจากผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะบุคคลในรัฐบาลนั้น ติดภารกิจพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการอิสระ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสภาปฏิรูปของรัฐบาล แต่ระบุที่จะให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมกันนั้นก็ได้มอบเอกสารสรุป "การออกแบบปฏิรูปการเมืองให้ได้ผลจริง"กับรัฐบาล เพื่อพิจารณาใช้เป็นประโยชน์ในการเดินหน้าปฏิรูปบ้านเมือง

หลังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเวทีระดมความเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง ด้วยการปฏิรูปการเมืองและกฎหมาย หรือ สภาปฏิรูปของรัฐบาล นพ.ประเวศ วะสี ก็ส่งมอบเอกสาร "การออกแบบปฏิรูปการเมืองให้ได้ผลจริง" กับรัฐบาล ผ่านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนาและนายวราเทพ รัตนากร โดยมีเนื้อหาเสนอกลไกในการขับเคลื่อนปฏิรูป 3 กลไก คือ คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง คณะกรรมการเครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมือง และสภาปฏิรูปการเมือง

นพ.ประเวศ กล่าวย้ำว่า การปฏิรูปจะเกิดเป็นรูปธรรมและเดินหน้าต่อเนื่องไปได้ ควรออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะหากเปลี่ยนผู้นำประเทศ หรือเปลี่ยนรัฐบาลในการบริหารบ้านเมืองไป แต่การดำเนินการยังคงอยู่

นพ.ประเวศ นับเป็นบุคคลที่ 2 ที่ปฎิเสธการเข้าร่วมสภาปฏิรูปของรัฐบาล โดยบุคคลแรกคือนายอุกฤษ มงคลนาวิน แต่แม้จะปฏิเสธการเข้าร่วม บุคคลทั้ง 2 คน กลับยืนยันที่จะให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

มีรายงานว่า วันพรุ่งนี้ ( 15 ส.ค.) นายพงศ์เทพและนายวราเทพ ได้นัดหมายสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย และสภาการท่องเที่ยว ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 18.00 น.เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและเชิญให้หน่วยงานภาคเอกชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสภาปฏิรูปของรัฐบาล

ส่วนการประชุมครั้งแรกของผู้เข้าร่วมทั้งหมด เพื่อวางกรอบการดำเนินการนั้น อาจต้องเลื่อนออกไปและนัดหมายใหม่หลังวันที่ 20 สิงหาคม จากกำหนดการเดิม วันที่ 16 สิงหาคมนี้ เนื่องจากผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐนั้น ติดภารกิจพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557


กลับขึ้นด้านบน