เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

รูปข่าว : เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและภาคีจัดเวทีเสวนาภาษาน้ำคนภาคกลางได้อะไร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภาคกลาง โดยจะนำความคิดเห็นทั้งหมดเสนอกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในโครงการก่อสร้างเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 จากจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี เข้าร่วมรับฟังแผนการบริหารจัดการน้ำกว่า 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล จากสภาองค์กรชุมชน นักวิชาการและผู้นำชุมชน เพื่อรับรู้แผนการบริหารน้ำจัดการน้ำทั้ง 9 สัญญาว่า หากโครงการเกิดขึ้นจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรีจะได้รับประโยชน์ หรือผลกระทบอย่างไร

ประชาชนจังหวัดลพบุรีบางส่วนเห็นด้วยกับโครงการขยายคลองชัยนาท -ป่าสัก ในสัญญาเอ 5 เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลงได้บ้าง ขณะที่ชาวสิงห์บุรี มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3 แสน 5 หมื่นล้านบาท แตกต่างกัน เพราะจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ในวันที่ 16 - 22 ส.ค.นี้ ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและภาคี จะจัดเวทีรับฟังความเห็นในการบริหารจัดการน้ำของภาคประชาชนในภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและประมวลข้อเสนอจากประชาชนในภาคกลาง ไปเสนอในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยต่อไป 


กลับขึ้นด้านบน