ค้านโอนย้าย"สวนสัตว์เชียงใหม่"สังกัด"สำนักงานพัฒนาพิงคนคร"

ค้านโอนย้าย"สวนสัตว์เชียงใหม่"สังกัด"สำนักงานพัฒนาพิงคนคร"

ค้านโอนย้าย"สวนสัตว์เชียงใหม่"สังกัด"สำนักงานพัฒนาพิงคนคร"

รูปข่าว : ค้านโอนย้าย"สวนสัตว์เชียงใหม่"สังกัด"สำนักงานพัฒนาพิงคนคร"

ค้านโอนย้าย การโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)กำลังเป็นที่วิพากษวิจารณ์ในกลุ่มภาคประชาชน และชาวเชียงใหม่ โดยตั้งข้อสังเกตถึงการรวบรัดขั้นตอน และบางส่วนต้องการให้ทำประชาพิจารณ์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ รวมตัวคัดค้านมติดังกล่าว

การร่วมสวดมนต์ของเจ้าหน้าที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ กว่า 200 คน บริเวณวัดกู่ดินขาว ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็น 1 ในการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับ มติของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ในการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) หรือ สพค. เพราะนอกจากจะไม่เคยทราบข้อมูลใดๆ จากผู้บริหารแล้ว ยังกังวลต่ออนาคตของตนเองด้วย

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการคัดค้านการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ ไปสังกัด กับ สพค. ที่ดูแลบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา แต่ต้นเดืนสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มเชียงใหม่อารยะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เรียกร้องให้ชี้แจงถึงผลดี ผลเสีย และ ทำประชาพิจารณ์ก่อน

ด้าน ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยืนยันว่า การโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ มาสังกัด สพค.จะทำให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัยสัตว์ป่า และสวัสดิการของพนักงานที่ดีขึ้น ขณะที่การบริหารจัดการยังคงเป็นคนละส่วน ไม่เกียวข้องกัน

ล่าสุดมีประชาชนตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ค ค้านการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อหาแนวร่วม โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สำหรับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์หลายประการ อาทิ วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่พิงคนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน


กลับขึ้นด้านบน