กระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล เหตุน้ำมันรั่ว

กระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล เหตุน้ำมันรั่ว

กระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล เหตุน้ำมันรั่ว

รูปข่าว : กระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล เหตุน้ำมันรั่ว

กระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล เหตุน้ำมันรั่ว กระทรวงสาธารณสุขสั่งสำนักงานสาธารณสุขจ.ระยอง สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเล ครั้งที่ 2 หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลนอกชายฝั่งทะเล จ.ระยอง แพร่กระจายสู่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารทะเล

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สุ่มตรวจสัตว์ทะเล ที่จับจากประมงพื้นบ้าน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านท่าเรือสวนสน, กลุ่มประมงพื้นบ้านศาลาเขียว ตำบลเพ และกลุ่มประมงพื้นบ้านนวลทิพย์ ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างตรวจครั้งที่ 2 หลังเกิดเหตุน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที จีซี รั่วไหล และแพร่กระจายสู่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด โดยจะนำไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 5 รายการ ได้แก่ สารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หรือสารพีเอเอช สารโลหะหนัก 4 รายการ ได้แก่ สารปรอท, แคดเมียม, ตะกั่ว และสารหนู

ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขสั่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างอาหารทะเลไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2556 ซึ่งผลตรวจพบว่า ทุกรายการมีค่าในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนการตรวจครั้งนี้คาดว่าจะทราบผลใน 3-5 วัน และจะสุ่มตรวจอีกครั้งเมื่อครบ 1 และ 2 เดือน


กลับขึ้นด้านบน