กรมเจ้าท่าเอาผิดกรณีน้ำมันรั่ว จ.ระยอง

กรมเจ้าท่าเอาผิดกรณีน้ำมันรั่ว จ.ระยอง

กรมเจ้าท่าเอาผิดกรณีน้ำมันรั่ว จ.ระยอง

รูปข่าว : กรมเจ้าท่าเอาผิดกรณีน้ำมันรั่ว จ.ระยอง

กรมเจ้าท่าเอาผิดกรณีน้ำมันรั่ว จ.ระยอง กรมเจ้าท่ารอผลตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วนอกชายฝั่งทะเล จ.ระยอง ของคณะกรรมการที่กรมเจ้าท่าตั้งขึ้น เทียบเคียงกับผลสอบของคณะกรรมการกระทรวงพลังงาน หากสอดคล้องกันว่าไม่ใช่ความผิดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติจะไม่ฟ้องคดีอาญา แต่อาจพิจารณาฟ้องแพ่งหาก ปตท.ปฏิเสธจ่ายชดเชยความเสียหาย

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน. ชี้แจงว่า คณะกรรมการสอบสวนของกรมเจ้าท่าจะดูว่าขั้นตอนปฏิบัติเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแผน คู่มือปฏิบัติหรือไม่ ถ้าทำครบทุกขั้นตอนแล้ว ก็ไม่ถือว่าเหตุที่เกิดเป็นความผิดของผู้ปฏิบัติ จึงไม่ฟ้องร้องเอาผิดทางอาญา ซึ่งการตรวจสอบในส่วนนี้คาดว่าจะมีรายงานออกมาได้ในสัปดาห์หน้า ส่วนการฟ้องร้องทางแพ่งจะพิจารณาดำเนินการ หาก ปตท.ปฏิเสธ การจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายตามที่คณะกรรมการเสนอ

การประเมินความเสียหายกรณีน้ำมันรั่วนอกชายฝั่งทะเล จ.ระยอง  มี 3 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่มาทำการเก็บกวาด ความเสียหายผลกระทบเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาและจ่ายบางส่วนแล้ว และค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้นฟู ซึ่ง ปตท.ต้องทำแผนเสนอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาในเดือนสิงหาคม แผนฟื้นฟูของกระทรวงพลังงานที่จัดทำตามมติคณะรัฐมนตรี และ แผนของทางจังหวัด ซึ่งค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูยังไม่สรุปตัวเลข


กลับขึ้นด้านบน