กรมการข้าวเสนอเปลี่ยนพันธุ์เมล็ดข้าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว

กรมการข้าวเสนอเปลี่ยนพันธุ์เมล็ดข้าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว

กรมการข้าวเสนอเปลี่ยนพันธุ์เมล็ดข้าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว

รูปข่าว : กรมการข้าวเสนอเปลี่ยนพันธุ์เมล็ดข้าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว

กรมการข้าวเสนอเปลี่ยนพันธุ์เมล็ดข้าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว กรมการข้าวเตรียมเสนอแผนเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยจะเร่งเปลี่ยนพันธุ์ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคอีสานเป็นจุดแรกหลังพบปัญหาข้าวคุณภาพตกต่ำลง

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า ในวันที่ 16 ส.ค.2556 จะเสนอแผนเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศและแพ็คเกจการลดต้นทุนการทำนากับคณะกรรมการนโยบายด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อของบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เมล็ดพันธุ์กว่า 1,000,000ตัน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงนาปี ปีหน้า (2557)

สำหรับแพ็คเกจลดต้นทุนการทำนาจะเริ่มในฤดูการทำนาปรังปี 2556/57 โดยกรมการข้าวจะทำโครงการ 1อำเภอ 1หมู่บ้าน ลดต้นทุนนำร่องจำนวน 200 หมู่บ้านทั่วประเทศ เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยลดแรงงานคนที่ขาดแคลน และลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็น โดยตั้งเป้าหมายให้ชาวนาลดต้นทุนการทำนาลงได้ 1,000 บาทต่อตัน


กลับขึ้นด้านบน