"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้" เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา-แสดงสินค้านานาชาติ

"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้" เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา-แสดงสินค้านานาชาติ

"เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้" เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา-แสดงสินค้านานาชาติ

รูปข่าว : "เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้" เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา-แสดงสินค้านานาชาติ

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมประกาศเป็น เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ หรือ เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าระดับนานาชาติในปีหน้า โดยตั้งเป้าจะทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวประชุมสัมมนา เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 3,000 ล้านบาทเป็น 10,000 ล้านบาท ขณะที่ภาคเอกชนมั่นใจในศักยภาพแต่ต้องเตรียมความพร้อม ของประชาชน และการบริการสธารณะต่างๆไว้รองรับ

การจัดประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คือหนึ่งในบทพิสูจน์ปีแห่งการจัดประชุมสัมมนา และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ MICE YEAR ของจ.เชียงใหม่ ซึ่งจากนี้ไปคือการเตรียมความพร้อมและนับถอยหลังเข้าสู่การประกาศเป็นนครแห่งไมซ์ หรือเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าระดับนานาชาติในปี 2014 ซึ่งภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่มั่นใจว่า ต้นทุนที่มีอยู่จะช่วยผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเชียงใหม่ไมค์ซิตี้ได้ไม่ยากนัก แต่เพื่อความยั่งยืน ควรเพิ่มจุดขายด้านท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มจากที่มีอยู่ อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง

ขณะที่ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าการผลักดันเชียงใหม่เป็นไมซ์ซิตี้ ไม่ควรคำนึงเฉพาะเรื่องของศักยภาพของสถานที่, ระบบคมนาคม, โลจิสติกส์ แต่ยังต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่นำมาเป็นจุดขาย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชน ตลอดจนด้านบริการสาธารณะต่างๆในตัวเมือง ที่จะอำนวยความสะดวกและเอื้อต่อการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

จ.เชียงใหม่ตั้งเป้าว่า หลังจากประกาศเป็นเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ในปีหน้า จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวการจัดประชุมสัมมนาและแสดงสินค้านานาชาติเพิ่มขึ้น จากเดิมปีละ 3,000 ล้านบาท เป็นปีละ 10,000 ล้านบาท และเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและเป็นประตูเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งระบบ


กลับขึ้นด้านบน