สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สวมหมวกกันลอกข้อสอบ

สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สวมหมวกกันลอกข้อสอบ

สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สวมหมวกกันลอกข้อสอบ

รูปข่าว : สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สวมหมวกกันลอกข้อสอบ

สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สวมหมวกกันลอกข้อสอบ กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กับกรณีการสวมหมวกป้องกันลอกข้อสอบของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่เกินพอดี และหยามเกียรติภูมินิสิตนักศึกษา

ภาพการนั่งสอบของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีกระดาษคล้ายหมวกสวมใส่ไว้บนศีรษะ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้เฟสบุ๊คจำนวนมาก โดยบางคนชื่นชม และสนับสนุนว่าเป็นสิ่งดี สามารถประดิษฐ์นวัตกรรมจากภูมิปัญญาง่ายๆ แต่ใช้แก้ปัญหาได้จริง ขณะที่หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่เกินพอดี และหยามเกียรติภูมินิสิตนักศึกษา

นายกองค์การนักศึกษา ระบุว่า เป็นแนวคิดของอาจารย์ เนื่องจากนิสิตที่เข้าสอบมีจำนวนมาก แต่ห้องสอบมีขนาดเล็ก ทำให้ที่นั่งสอบชิดกัน และอาจารย์คุมสอบดูแลไม่ทั่วถึง จึงให้ใส่หมวกป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นความยินดีตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย

ขณะที่ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การสอบดังกล่าวเป็นการสอบที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ จึงไม่มีความเห็นเรื่องนี้ และขอให้ทางคณะเป็นผู้ชี้แจง โดยทางคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะเปิดชี้แจงในวันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 10.00 น. ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเขตบางเขน


กลับขึ้นด้านบน