สนามบินเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน

สนามบินเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน

สนามบินเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน

รูปข่าว : สนามบินเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน

สนามบินเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกซ้อมรับเหตุก่อการร้าย โดยจำลองสถานการณ์ก่อเหตุขู่วางระเบิด ภายในท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร และสายการบิน

ก่อนเจ้าหน้าจะเข้าตรวจสอบ และทำลายกล่องต้องสงสัย ที่ถูกนำไปวางไว้บริเวณลานจอดรถ น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มุ่งเน้น 2 ส่วน คือ บุคลากร และอุปกรณ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ในการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจในบริการ


กลับขึ้นด้านบน