ปภ.เชียงใหม่ เตือน 3 อำเภอเสี่ยงดินโคลนถล่ม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

ปภ.เชียงใหม่ เตือน 3 อำเภอเสี่ยงดินโคลนถล่ม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

ปภ.เชียงใหม่ เตือน 3 อำเภอเสี่ยงดินโคลนถล่ม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

รูปข่าว : ปภ.เชียงใหม่ เตือน 3 อำเภอเสี่ยงดินโคลนถล่ม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

ปภ.เชียงใหม่ เตือน 3 อำเภอเสี่ยงดินโคลนถล่ม หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 อำเภอ หลังฝนตกต่อเนื่อง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เชียงใหม่ ประกาศจุดเฝ้าระวังประกอบด้วย อ.เชียงดาว, แม่อาย และฝาง เนื่องจากพบค่าความชื้นสะสมในดินสูงเกือบ 100 มิลลิเมตร จากจุดวิกฤตที่ 120 มิลลิเมตร ทำให้เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พร่องน้ำจากคูเมือง เพื่อใช้เป็นแก้มลิง รับน้ำป่าจากดอยสุเทพ และคลองชลประทาน จากฝนที่ตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังหลายครั้ง

 
ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แม้ล่าสุดน้ำได้ลดลงจนเกือบสู่ภาวะปกติ แต่ที่ลุ่มต่ำ ยังคงถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ระหว่างตำบลลาดยาว กับตำบลหนองนมวัว นาข้าวถูกน้ำท่วมขังหลายร้อยไร่ รวมทั้งถนนและบ้านเรือน ระดับน้ำสูง 20 เซ็นติเมตร ถึง 1 เมตร ที่ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขุดลอกคลองสวนหมาก สร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำป่า จากเทือกเขาในอำเภอคลองลาน


กลับขึ้นด้านบน