สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก

สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก

สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก

รูปข่าว : สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก

สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิง หนองบะพอก ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นไปตามแบบแผน

คณะกรรมการสภาเกษตรกร จ.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างแก้มลิง หนองบะพอก ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ ตามโครงการพัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2556 หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแผน

นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างหนองบะพอก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องน้ำที่ทำการเกษตร และการบริโภค ภายใต้งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ อ.ศรีธาตุ เจ้าของพื้นที่เป็นเปิดประมลูงานให้เอกชนให้เข้ามาก่อสร้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าไม่มีการขุดลอกตัวหนองเดิม แต่ได้ขุดขยายตัวหนองใหญ่เดิมกว่า 50 เมตร ขณะที่ระดับความลึกยังเท่าระดับเดิม และ ไม่มีป้ายโครงการติดในบริเวณก่อสร้าง

สำหรับโครงการก่อสร้างหนองบะพอกได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มูลค่าโครงการ 1,990,000 บาท โดยสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว


กลับขึ้นด้านบน