"ชาวเชียงใหม่"ขอมีส่วนร่วมแนวคิดโอนย้าย"สวนสัตว์"

"ชาวเชียงใหม่"ขอมีส่วนร่วมแนวคิดโอนย้าย"สวนสัตว์"

"ชาวเชียงใหม่"ขอมีส่วนร่วมแนวคิดโอนย้าย"สวนสัตว์"

รูปข่าว : "ชาวเชียงใหม่"ขอมีส่วนร่วมแนวคิดโอนย้าย"สวนสัตว์"

สำหรับแนวคิดโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ชาวจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนมองว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการตัดสินใจ

หลังนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่สังกัดองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น ประชาชนบางส่วนมองว่า การพิจารณาต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ บอกว่า ไม่ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่จะสังกัดอยู่กับหน่วยงานใด ก็ขอให้ยังคงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป

แนวคิดโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ไปอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งรับผิดชอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านทั้งจากภาคประชาชน อย่างกลุ่มเชียงใหม่อารยะ ที่เรียกร้องให้ชี้แจงถึงผลดี ผลเสีย และทำประชาพิจารณ์ รวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ร่วมเคลื่อนไหวทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน