"กรรมการมรดกโลก"เยี่ยมชม "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร"

"กรรมการมรดกโลก"เยี่ยมชม "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร"

"กรรมการมรดกโลก"เยี่ยมชม "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร"

รูปข่าว : "กรรมการมรดกโลก"เยี่ยมชม "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร"

คณะทูตประเทศที่เป็นกรรมการมรดกโลกเข้าชมองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการผลักดันองค์พระบรมธาตุเจดีย์สู่มรดกโลกระดับจังหวัดพาเข้าเยี่ยมชม เพราะอาจจะเป็นโอกาสให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้รับการผลักดันเป็นมรดกโลกง่ายขึ้น

คณะกรรมการผลักดันองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนคศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลกระดับจังหวัด นำคณะทูตจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลก เข้าเยี่ยมชมองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และสถานที่สำคัญภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแนะนำสิ่งล้ำค่าภายในวัดให้คณะทูตจากนานาประเทศทราบประวัติความเป็นมา

ขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงความคืบหน้าการขอขึ้นมรดกโลก ขณะนี้ทางคณะกรรมการผู้ผลักดัน อยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการมรดกโลก และวัดพระมหาธาตุวรวิหารมีความสำคัญครบตามหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจำนวน 3 ข้อ

นอกจากนี้ยังคาดว่า การเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของคณะทูตหลายประเทศ อาจจะเป็นโอกาสให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้รับการผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลกง่ายขึ้น


กลับขึ้นด้านบน