"สมศักดิ์"นัดประชุมสภาฯถก"แก้รธน." 3 ฉบับ 20 ส.ค.

"สมศักดิ์"นัดประชุมสภาฯถก"แก้รธน." 3 ฉบับ 20 ส.ค.

"สมศักดิ์"นัดประชุมสภาฯถก"แก้รธน." 3 ฉบับ 20 ส.ค.

รูปข่าว : "สมศักดิ์"นัดประชุมสภาฯถก"แก้รธน." 3 ฉบับ 20 ส.ค.

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำจุดยืนที่จะคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจนถึงที่สุด ส่วนการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคมนี้ ล่าสุดมีการบรรจุวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ ครบทุกมาตราที่กรรมาธิการเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว

จากที่ก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรียกประชุมเรียกประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เพื่อพิจารณาวาระแก้รัฐธรรมนูญ เพียงวาระที่มาของ ส.ว.ฉบับเดียว แต่ล่าสุดได้บรรจุวาระเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วอีกสองฉบับ ในมาตรา 68, 237 และ มาตรา 190

 ส่วนความคืบหน้าการแปรญัตติร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่คณะกรรมาธิการจะเริ่มประชุมในสาระสำคัญของกฎหมาย ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า แม้พรรคจะไม่มีตำแหน่งใดในคณะกรรมาธิการ แต่ย้ำที่จะทำหน้าที่คัดค้านอย่างเต็มที่ รวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อเท็จจริงผ่านเวทีผ่าความจริง โดยเฉพาะผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดีหมื่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา 112 ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรม


กลับขึ้นด้านบน