รมว.ศึกษาธิการถกนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

รมว.ศึกษาธิการถกนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

รมว.ศึกษาธิการถกนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

รูปข่าว : รมว.ศึกษาธิการถกนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

รมว.ศึกษาธิการถกนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดมความเห็นนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ หลังการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินใน 3 วิชาหลัก ไม่ถึงร้อยละ 50

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรด้านการศึกษา 10 องค์กร ร่วมหารือทิศทางการดำเนินงาน ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2551-2555 พบว่านักเรียน 3 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่ถึงร้อยละ 50

ที่ประชุมจึงเสนอให้การปฏิรูปนโยบายดังกล่าว จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหลักสูตรทั้งการพัฒนาครู พัฒนาระบบทดสอบ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


กลับขึ้นด้านบน