ชุมชนอ.เมืองจ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนกำจัดขยะ

ชุมชนอ.เมืองจ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนกำจัดขยะ

ชุมชนอ.เมืองจ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนกำจัดขยะ

รูปข่าว : ชุมชนอ.เมืองจ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนกำจัดขยะ

ชุมชนอ.เมืองจ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนกำจัดขยะ เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ในครัวเรือนในรูปแบบเงินออมสะสม ภายใต้โครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ หลังดำเนินการเพียง 1 ปี มียอดเงินสะสมแล้วกว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ ภายในชุมชน ยังมีสภาพที่สะอาด ปลอดจากขยะด้วย

นายสุพิน จันทร์ดา ชาวบ้านงิ้ว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำขยะครัวเรือน มาคัดแยกเป็นประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปขายในโครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพของเทศบาลตำบลสาวะถี ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะมารับซื้อขยะจากชุมชนทุกๆ กลางเดือน โดยเงินที่ได้จากการขายขยะ จะเป็นเงินออมสะสมเข้าบัญชีของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

ขยะที่ชาวบ้านนำมาขาย ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว, กระดาษ และขยะเป็นพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง โดยชาวบ้านต้องคัดแยกขยะก่อนนำมาชั่งกิโล

โดยราคาขยะรีไซเคิล ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ โดยราคาที่ซื้อขายนั้น เหมือนจากราคารับซื้อของเก่าตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งปริมาณขยะรีไซเคิลที่ชุมชนนำมาขาย เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 295.8 ตันต่อเดือน หรือเทียบได้กับการใช้รถบรรทุกขนขยะเหล่านี้ประมาณ 60 เที่ยว

เงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลจะถูกโอนเข้าบัญชีโครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ ที่ชาวบ้านแต่ละคนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้มีสวัสดิการคุ้มครองให้กับสมาชิกเพิ่มเติม หากมีการฝากเงินต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน  ส่วนขยะพิษ สามารถสะสมแต้ม เพื่อแลกรางวัลทุกๆ 3 เดือน

ปัจจุบันขยะครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายในชุมชนลดลงกว่าร้อยละ 60 จากที่มีขยะเฉลี่ยวันละ 10 ตัน เหลือเพียง 4 ตัน และมีเงินออมสะสมจากการขายขยะกว่า 500,000 บาท ในระยะเวลาเพียง 1 ปี

โดยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการคัดแยกขยะภายในชุมชนได้สำเร็จ และเป็นต้นแบบสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ที่ต้องเริ่มต้นจากครัวเรือนและต่อยอดขยายสู่ชุมชน


กลับขึ้นด้านบน