ฟื้น"ท่าข้าวกำนันทรง"จ.นครสวรรค์ ตลาดกลางประมูลข้าว

ฟื้น"ท่าข้าวกำนันทรง"จ.นครสวรรค์ ตลาดกลางประมูลข้าว

ฟื้น"ท่าข้าวกำนันทรง"จ.นครสวรรค์ ตลาดกลางประมูลข้าว

รูปข่าว : ฟื้น"ท่าข้าวกำนันทรง"จ.นครสวรรค์ ตลาดกลางประมูลข้าว

ฟื้น หลังจากท่าข้าวกำนันทรงตลาดกลางค้าข้าวเปลือกปิดตัวลงเมื่อปี 2549 จากนโยบายแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาล จนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามพลักดันให้ท่าข้าวที่เคยรุ่งเรืองกลับมาเป็นศูนย์กลางค้าข้าวสารของประเทศ แต่จนถึงขณะนี้ตลาดกลางประมูลข้าวสารแห่งนี้ยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งไม่สามารถสะท้อนราคาข้าวที่แท้จริงได้

หลังสิ้นสุดยุคทองของตลาดการค้าข้าวเปลือก "ท่าข้าวกำนันทรง"จ.นครสวรรค์ กลับมามีบทบาทอีกครั้งจากการเป็นตลาดกลางค้าข้าวสารภายใต้เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางซื้อขายข้าวสารทุกชนิด ที่โปร่งใส ยุติธรรม และสร้างระบบที่สามารถสะท้อนราคาข้าวที่แท้จริง รวมทั้งรองรับการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล

การประมูลข้าวสารวันนี้  มีผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งเจ้าของโรงสีและพ่อค้าคนกลาง นำข้าวสารนานาชนิด จำนวน 36 ตัวอย่าง มาให้ผู้ซื้อได้ดูตัวอย่างก่อนเสนอราคา

เจ้าของโรงสีคนนี้ นำตัวอย่างข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ และข้าวหอมจังหวัดมาเสนอขายให้กับผู้ซื้อ ราคาที่เสนอขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 18.50 บาท โดยเขาบอกว่าการนำข้าวมาขายผ่านตลาดกลางจะได้ราคาที่ยุติธรรม

ตลาดแห่งนี้จะจัดประมูลข้าวสารเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน วิธีการซื้อขาย ผู้ขายต้องนำตัวอย่างข้าวสารมาอย่างละ 5 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้ซื้อดูคุณภาพข้าว โดยมีใบเสนอราคาขายใส่ลงในตะกร้าที่วางคู่กับตัวอย่างข้าว

ส่วนผู้ซื้อเมื่อดูคุณภาพข้าวแล้วจะใส่ราคาซื้อลงตะกร้าเดียวกัน โดยจะมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นคนนอกทำหน้าที่พิจารณาราคา หากราคาห่างกันไม่มากผู้ซื้อและผู้ขายสามารถต่อรองจนได้ราคาที่พอใจ จึงทำสัญญาและส่งมอบ

แม้จะเปิดมาแล้ว2 ปีเศษ แต่ตลาดกลางยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคารับจำนำมากกว่าราคาตลาด ขณะเดียวกันปริมาณข้าวมีไม่มากนัก เพราะข้าวส่วนใหญ่อยู่สต็อกรัฐบาล และชนิดข้าวไม่มีความหลากหลาย ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ

โดยที่ผ่านมา ตลาดแห่งนี้มีการประมูลข้าวสารไปแล้ว 23 ครั้ง โดยจัดประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2554 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 21 มิ.ย.2554 เป็นตลาดกลางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน