ภาคประชาชนนัดชุมนุนหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่คัดค้านขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม 23 ส.ค.นี้

ภาคประชาชนนัดชุมนุนหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่คัดค้านขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม 23 ส.ค.นี้

ภาคประชาชนนัดชุมนุนหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่คัดค้านขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม 23 ส.ค.นี้

รูปข่าว : ภาคประชาชนนัดชุมนุนหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่คัดค้านขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม 23 ส.ค.นี้

ภาคประชาชนนัดชุมนุนหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่คัดค้านขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม 23 ส.ค.นี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายภาคประชาชน นัดชุมนุมหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต วันศุกร์นี้ พร้อมยื่นหนังสือถึง รมว.พลังงาน คัดค้านการขึ้นราคาก๊าซหุง

 นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศ์ษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 23สิงหาคม นี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จะนัดชุมนุมร่วมกันเป็นครั้งแรก ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ปตท. เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ คัดค้านการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มของรัฐบาล

 
หลังจากการประเมินพบว่า การปรับขึ้นก๊าซหุงต้มกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน ที่จะถึงนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพลังงานขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และรัฐบาลมีทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาพลังงานที่ดีกว่าการปรับขึ้นราคาแอลพีจี ภาคครัวเรือน
 
โดยจะยื่นหนังสือต่อนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้กลุ่มปิโตรเคมีใช้แอลพีจีจากโรงแยกก๊าซ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการ และหลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ จะนัดรวมตัวหน้าสำนักงานใหญ่ ปตท.อีกครั้ง เพื่อทวงถามความคำตอบจากรัฐบาล
 
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบต้นทุนราคาแอลพีจี โดยมีตัวแทนภาครัฐภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแห่งชาติขึ้น จากตัวแทนภาคประชาชนและนักวิชาการ โดยให้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนบริหารกิจการพลังงานของประเทศ


กลับขึ้นด้านบน