สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร เปิดให้นร.ไทยลงชื่อเดินทางกลับ รอบ 2

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร เปิดให้นร.ไทยลงชื่อเดินทางกลับ รอบ 2

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร เปิดให้นร.ไทยลงชื่อเดินทางกลับ รอบ 2

รูปข่าว : สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร เปิดให้นร.ไทยลงชื่อเดินทางกลับ รอบ 2

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร เปิดให้นร.ไทยลงชื่อเดินทางกลับ รอบ 2 สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ได้ประกาศ รอบ 2 เปิดให้นักเรียนไทยแจ้งความประสงค์ว่าจะเดินทางกลับเข้ามาลงชื่อ แต่ยังมีนักเรียนไทยบางส่วนยังรอดูสถานการณ์

ขณะที่สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ได้ประกาศ รอบ 2 เปิดให้นักเรียนไทยแจ้งความประสงค์ว่าจะเดินทางกลับเข้ามาลงชื่อ แต่ยังมีนักเรียนไทยบางส่วนยังรอดูสถานการณ์ การช่วยเหลือท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง ทำได้มากน้อยเพียงใด

นายยะยา เซะ นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ซึ่งยังคงทำหน้าที่ประสานงานกับนักเรียนไทยซึ่งอยู่ในประเทศอียิปต์ ขณะที่สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศฉบับที่ 5 นอกจากรายละเอียดการส่งกลับนักเรียนไทย และคนไทยในอียิปต์ แล้วยังแจ้งถึงการเปิดรับรายชื่อผู้ที่ต้องการกลับประเทศไทยเพิ่มเติม โดยขอให้แจ้งรายชื่อภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 ส.ค. 56 หากผู้ใดไม่ส่งข้อมูล ทางสมาคมฯจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่มีการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสมาคมฯ จะรายชื่อที่รวบรวมได้พิจารณาอนุมัติการเดินทางกลับ และขอให้สมาชิกติดตามการประกาศของสมาคมฯ อย่างใกล้ชิดด้วย


กลับขึ้นด้านบน