กทค.สั่ง"ดีแทค"คืนเงินส่วนที่เก็บเกินพร้อมดอกเบี้ย กรณีเก็บค่าโทรศัพท์เกิน99 สต.

กทค.สั่ง"ดีแทค"คืนเงินส่วนที่เก็บเกินพร้อมดอกเบี้ย กรณีเก็บค่าโทรศัพท์เกิน99 สต.

กทค.สั่ง"ดีแทค"คืนเงินส่วนที่เก็บเกินพร้อมดอกเบี้ย กรณีเก็บค่าโทรศัพท์เกิน99 สต.

รูปข่าว : กทค.สั่ง"ดีแทค"คืนเงินส่วนที่เก็บเกินพร้อมดอกเบี้ย กรณีเก็บค่าโทรศัพท์เกิน99 สต.

กทค.สั่ง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเก็บค่าโทรศัพท์มือถือเกิน 99 สตางค์รายแรกแล้ว สั่งดีแทค (DTAC) ต้องคืนเงินส่วนที่เก็บเกินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยถึงผลการประชุมกทค. เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าที่ประชุมได้วางบรรทัดฐานต่อกรณีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2 จีในอัตราที่เกิน 99 สตางค์ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย  คือประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ.2555

ดังนั้นจึงมีมติให้ผู้ให้บริการคืนเงินส่วนที่เก็บเกินให้ผู้บริโภคที่ร้องเรียน โดยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของเงินส่วนเกินในอัตราร้อยละ 15 ตามอัตราที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้บริโภคในกรณีที่ชำระค่าบริการล่าช้าด้วย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเพียงรายเดียว และเป็นผู้ใช้บริการของดีแทค แต่เป็นบรรทัดฐานว่าผู้ให้บริการทุกรายมีหน้าที่ตามประกาศเรื่องอัตราขั้นสูง และหากมีการเรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด ซึ่งผู้บริโภคมีการร้องเรียนเข้ามาจะต้องถูกสั่งให้คืนเงินที่เก็บเกินไปนั้นพร้อมดอกเบี้ยเหมือนกันทุกๆ ราย


กลับขึ้นด้านบน