"ผู้นำฝ่ายค้าน" ติงนายกฯ ไม่ให้ความสำคัญฝ่ายนิติบัญญัติ ชี้ ขัดระบอบประชาธิปไตย

"ผู้นำฝ่ายค้าน" ติงนายกฯ ไม่ให้ความสำคัญฝ่ายนิติบัญญัติ ชี้ ขัดระบอบประชาธิปไตย

"ผู้นำฝ่ายค้าน" ติงนายกฯ ไม่ให้ความสำคัญฝ่ายนิติบัญญัติ ชี้ ขัดระบอบประชาธิปไตย

รูปข่าว : "ผู้นำฝ่ายค้าน" ติงนายกฯ ไม่ให้ความสำคัญฝ่ายนิติบัญญัติ ชี้ ขัดระบอบประชาธิปไตย

การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่ายวันนี้ (19ส.ค.56) ฝ่ายค้านไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม แต่ประธานวิปรัฐบาล แถลงยืนยันว่า ที่ประชุมยอมรับตรงกันแล้วว่าจะประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา รวม 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้นำฝ่ายค้านฯ กล่าวท้วงติงบทบาทผู้นำประเทศไม่ให้ความสำคัญกับงานฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมระบุอาจเป็นที่ยอมรับได้ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง แต่ขัดต่อหลักการในระบอบประชาธิปไตย ขณะที่นายกรัฐมนตรี ยืนยัน การเดินหน้าสภาปฏิรูปของรัฐบาลเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ

ก่อนเดินทางไปเยือนรัฐอิสลามปากีสถาน ประเทศปากีสถาน และประเทศทาจิกิสถาน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธแสดงความเห็น กรณีพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม แต่กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินการทุกวิธี เพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้ประเทศ แม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะเดินหน้าตรากฎหมายนิรโทษกรรม และฝ่ายบริหารเดินหน้าเวทีปฏิรูปการเมืองและกฎหมาย แต่นายกรัฐมนตรี ก็เชื่อว่า ทุกฝ่ายจะเข้าใจในเจตนาของรัฐบาล
 
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านฯ และในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ควรให้ความสำคัญกับงานด้านกฎหมายด้วย เพราะแม้จะเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายการเมืองที่วางบทบาทไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะได้ผล แต่ในทางกลับกันนั้นถือว่า ขัดต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตย
 
สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน หรือ วิป ทั้งวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา เพื่อกำหนดกรอบเวลาการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วาระที่ 2 และ 3 นั้น

    

 
สรุปที่จะประชุมรัฐสภา รวม 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-22.00 น. โดยมีสมาชิกรัฐสภาแสดงเจตจำนงอภิปราย 202 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มี ส.ว.สรรหา ขออภิปราย 57 คน และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 118 คน
 
ขณะที่นายอำนวย คลังผา ในฐานะวิปรัฐบาล กล่าวยืนยันที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดียว เรื่องที่มาของ ส.ว. แต่หากยืดเยื้อจะพิจารณากรอบเวลาอีกครั้ง และเชื่อว่า การประชุมพิจารณาจะผ่านไปได้ด้วยดีและเรียบร้อย โดยเฉพาะความร่วมมือจากฝ่ายค้าน สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 และร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ยังประชุมพิจารณาวางกรอบเวลากันต่อไป
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน ปฏิเสธเจตนาเตะถ่วงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 และชี้ว่า สาเหตุความล่าช้า มาจากรัฐบาลที่ไม่ยอมเลื่อนการประชุมและพยายามรวบรัดการพิจารณา ทั้งที่ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชน เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายค้านก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเชื่อว่าการแก้ที่มา ส.ว. อาจเกี่ยวข้องกับฐานเสียงการเมือง


กลับขึ้นด้านบน