เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรเห็นด้วยการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชื่อลดต้นทุนชาวนา

เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรเห็นด้วยการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชื่อลดต้นทุนชาวนา

เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรเห็นด้วยการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชื่อลดต้นทุนชาวนา

รูปข่าว : เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรเห็นด้วยการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชื่อลดต้นทุนชาวนา

เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรเห็นด้วยการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรเชื่อลดต้นทุนชาวนา ประธานเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรลุ่มแม่น้ำกวงเชียงใหม่-ลำพูน เชื่อว่า การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร จะสามารถช่วยลดต้นทุนแก่ชาวนา ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมปรับเปลี่ยน ให้ชาวนาไปปลูกอ้อย เพื่อส่งผลผลิตแก่โรงงานน้ำตาลในพื้นที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนโยบาย การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน หรือ โซนนิ่งพื้นที่เกษตร จังหวัดกำแพงเพชร หารือร่วมกันเพื่อเตรียมดำเนินนโยบายในการปรับเปลี่ยน ให้ชาวนาหันไปปลูกอ้อย เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร มีโรงงานน้ำตาล ถึง 3 โรง

 
เบื้องต้นทางโรงงานต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามระบบโรงงาน ไม่มีดอกเบี้ย หรือ ดอกเบี้ยต่ำ หรือ ผ่านระบบสหกรณ์ โดยทางโรงงานต้องรับซื้ออ้อยทั้งหมด ในราคาที่คณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลกำหนด ตลอดจนต้องหานักวิชาการและ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการจัดการเพาะปลูก และจัดคิวตัดอ้อยเข้าสู่โรงงาน
 
ขณะที่นายสมาน ทัดเที่ยง ประธานเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรลุ่มแม่น้ำกวงเชียงใหม่-ลำพูน เชื่อว่า การจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร จะช่วยลดต้นทุนแก่ชาวนา แต่รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และจัดการกลไกทางการตลาดไม่ให้พ่อค้าเอาเปรียบชาวนาก็พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบโซนนิ่ง
 
ส่วนโครงการรับจำนำข้าว ที่เป็นภาระะด้านการคลัง เห็นว่าควรต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณท์ ไม่ต้องใช้การวัดความชื้น และ กำหนดราคาจำนำที่ตันละ 12,000 บาท ซึ่งเชื่อว่าชาวนาทั่วประเทศจะยอมรับได้
 


กลับขึ้นด้านบน