ติดตามโครงการ คืนชีวิตสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ หวังช่วยศก.ชุมชน

ติดตามโครงการ คืนชีวิตสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ หวังช่วยศก.ชุมชน

ติดตามโครงการ คืนชีวิตสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ หวังช่วยศก.ชุมชน

รูปข่าว : ติดตามโครงการ คืนชีวิตสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ หวังช่วยศก.ชุมชน

ติดตามโครงการ คืนชีวิตสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ หวังช่วยศก.ชุมชน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำสัตว์ป่ากว่า 700 ตัว ปล่อยคืนสู่ผืนป่าใน เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในประเทศไทยที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ โดยเน้นให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วม ในการดูแลปกป้องสัตว์ป่าเหล่านี้

ละมั่ง เนื้อทราย เก้ง และกวางป่า กว่า 100 ตัว ที่กรูออกจากคอกกัก มุ่งหน้าสู่อิสรภาพในผืนป่ากว้างใหญ่ บริเวณทุ่งกิ๊ก ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน เช่นเดียวกับสัตว์ป่าอีกหลายชนิด ทั้งนกยูงไทย และไก่ป่าตุ้มหูแดง ที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติพร้อมกัน รวมทั้งหมด 774 ตัว ตามโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในประเทศไทยที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

    
 
สัตว์ป่าทั้งหมดที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพาะเลี้ยงขยายพันธ์ โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช และต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมหลายขั้นตอน ตั้งแต่การทำพันธุ์ประวัติ, ทำเครื่องหมายประจำตัว, ตรวจสุขภาพ และดีเอ็นเอ รวมถึงการปรับพฤติกรรมสัตว์ป่าในคอกเลี้ยงปรับสภาพ เพื่อให้สัตว์ป่าใช้ชีวิต และอยู่รอดได้ในธรรมชาติ แต่สิ่งสำคัญในการอนุรักษ์ ก็คือการให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีส่วนร่วมดูแลปกป้อง และสัตว์ป่าด้วยกัน
 
นอกจากการอนุรักษ์ และ ขยายพันธ์สัตว์ป่าแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคต เพราะเล็งเห็นว่า เมื่อรายได้จากการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น การลักลอบล่าสัตว์ป่า ก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน
 


กลับขึ้นด้านบน