สภาฯ วุ่นวาย หลังที่ประชุมมีมติตัดสิทธิ์ 57 ผู้แปรญัตติ ชี้ขัดต่อหลักการ

สภาฯ วุ่นวาย หลังที่ประชุมมีมติตัดสิทธิ์ 57 ผู้แปรญัตติ ชี้ขัดต่อหลักการ

สภาฯ วุ่นวาย หลังที่ประชุมมีมติตัดสิทธิ์ 57 ผู้แปรญัตติ ชี้ขัดต่อหลักการ

รูปข่าว : สภาฯ วุ่นวาย หลังที่ประชุมมีมติตัดสิทธิ์ 57 ผู้แปรญัตติ ชี้ขัดต่อหลักการ

สภาฯ วุ่นวาย หลังที่ประชุมมีมติตัดสิทธิ์ 57 ผู้แปรญัตติ ชี้ขัดต่อหลักการ ประธานรัฐสภาสั่งพักการประชุม 10 นาที หลังเกิดความวุ่นวาย กรณีการลงมติจำนวนผู้แปรญัตติ 57 คน แปรญัตติขัดต่อหลักการ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ขึ้นทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยบรรยากาศการประชุมเกิดความวุ่นวาย กรณีที่นายสามารถ แก้วมีชัย ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายงานว่า มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตญัติ 57 คน แปรญัตติขัดกับข้อบังคับการประชุม ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ แต่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยที่จะตัดสิทธิ์ผู้แปรญัตติจำนวน 57 คนนี้ ทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง 

    
 
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้นายสมศักดิ์ต้องขอมติจากที่ประชุมว่า ผู้แปรญัตติ 57 คนขัดกับหลักการหรือไม่ โดยมติที่ประชุม 339 เสียง ต่อ 15 เสียง เห็นด้วยกรณีผู้แปรญัตติทั้ง 57 คน แปรญัตติขัดกับหลักการ
 
ทั้งนี้ ความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นายสมศักดิ์ต้องใช้ค้อนทุบหลายครั้ง เพื่อควบคุมการประชุม และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวสมาชิกรัฐสภาที่ไม่นั่งลงออกจากห้องประชุม จนท้ายที่สุดต้องพักการประชุม 10 นาที 


กลับขึ้นด้านบน